V případě jednorázového nákupu jednotlivých zákazníků může každý kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET PRO VELKOOBCHOD - jak se REGISTROVAT ?

Na základě registrace kupujícího obchodníka provedené pomocí zaslané žádosti na náš email: obchod@skywander.cz  může kupující velkoobchodu přistupovat do svého uživatelského rozhraní a to prostřednictvím přiděleného uživatelského jména a hesla. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci a při objednávání zboží je kupující obchodník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující obchodník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující obchodník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující obchodník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V emailové žádosti prosím uvádějte:

- celý název firmy (včetně s.r.o., a.s., živnostník...)

- hlavní zaměření firmy

- adresa sídla firmy

- korespondenční adresa (je-li jiná než sídelní)

- IČO  a  DIČ  (jste-li plátci DPH)

- kontaktní osoba a funkce ve firmě

- kontaktní údaje (tel., mobil, email, popř. další...)

- popřípadě co Vás zajímá za sortiment...

 

 

Po obdržení uživatelského jména a hesla se přihlašte níže:

Přihlášení